Welkom bij Comtado Carib

Training, expertise en back-up in opsporingszaken

Wij verzorgen trainingen, seminars en ondersteuning op het gebied van opsporing in het justitiële/financiële veld in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Over Comtado Carib

Training, advies, ondersteuning t.b.v. de opsporing en rechtshandhaving

Na een carrière van meer dan 42 jaar bij de Nederlandse politie, waarin ik mij voornamelijk heb bezig gehouden met strafrechtelijke- en financiële onderzoeken, ben ik nog steeds enthousiast om (overheids) instellingen, bedrijven en particulieren op dit onderwerp te ondersteunen. Op verzoek kan ik op projectbasis zelf deelnemen aan het werkproces. Daarbij of daarnaast geef ik training en advies met betrekking tot de aanpak van strafrechtelijke- en/of financiële onderzoeken. Het organiseren van symposia, seminars en workshops, gerelateerd aan het onderwerpen opsporing en rechtshandhaving behoort tevens tot de mogelijkheden.

Ook particulieren kan ik ondersteunen bij het doen van een (complexe) aangifte en/of advies geven over het nemen van juridische stappen en hen daarin te begeleiden.

Het ultieme doel van Comtado Carib is kort maar krachtig: waarheidsvinding.

 

Meer details over mijn achtergrond is te zien in mijn profiel op LinkedIn

FIU

Op het gebied van de analyse van geldstromen en de organisatorische en juridische opzet van een FIU beschik ik over een uitgebreide ervaring.

Politie onderwijs

Tijdens mijn politionele loopbaan in Nederland ben ik freelance gastdocent en -examinator geweest, namens de Politieacademie. Met deze kennis en ervaring ben ik ook bereid om het politievakonderwijs binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te ondersteunen.

Peter Comello

Onze diensten

Onze diensten worden primair aangeboden aan (overheids)instellingen van eilanden in het Caribisch gebied en private ondernemers met een onderzoeksvraagstuk.

Training

Voor medewerkers van (overheids)instellingen in verband met opsporingsactiviteiten, waarbij i.o.m. de opdrachtgever de inhoud van de trainingen op maat kan worden samengesteld of aangepast.

Advies

Concreet vak- of probleemgericht advies met betrekking tot opsporingsactiviteiten, zowel telefonisch, mondeling of schriftelijk, aan zowel rechtspersonen als natuurlijke personen
 

Ondersteuning

Ondersteunende diensten, gericht op opsporing, voor handhavende autoriteiten en instellingen op uur- of projectbasis, beëdiging tot Buitengewoon Agent van Politie behoort tot de mogelijkheden.

Scroll to Top