Comtado Carib: Don’t shoot the messenger

Seminar 4: Online gambling zal lokale economie in 2024 bedreigen

Willemstad –  Het 4e seminar Opsporing & Rechtshandhaving E-gaming met als thema ‘Geldstromen: bankverkeer en betaaldienst verleners 1.0​’​, gaf weer een schokkend beeld van een situatie, waarvan de doorsnee Curaçaoënaar geen flauw benul heeft.

Iedereen is gewend zijn of haar ‘normale’ leventje te leiden met alle ups-and-downs van dien, maar heeft totaal geen besef wat er nu feitelijk aan de hand is met Curaçao en tot welke economische gevolgen dat voor henzelf zal gaan leiden. En het erge is, de ‘normale’ Curaçaoënaar kent de oorzaak niet om de doodeenvoudige redenen dat hij zich daar totaal niet mee bezighoudt omdat deze schaduweconomie in de lokale pers nauwelijks objectief wordt belicht.

Feit is wel dat een wereldwijd online gambling sector zich binnen het soevereine territorium van Curaçao heeft gevestigd, waarbij een bijna onuitspreekbaar getal aan miljarden omzet plaatsvindt. Op die miljardenomzet vindt nauwelijks toezicht plaatst en worden geen cijfers vergaard, terwijl dat wel volgens internationale verdragen van een land wordt vereist. Ieder land is volgens die verdragen verplicht om binnen haar wet- en regelgeving, maar ook voor wat betreft de uitvoering daarvan, voldoende toezicht en maatregelen te nemen ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, dan wel proliferatie.

Uit onderzoek blijkt dat vanuit de Curaçao, van waaruit die wereldwijde online gambling sector opereert, de toezicht, laat staan de maatregelen die daaruit dan zou moeten voortvloeien, nagenoeg ontbreekt. Dat kan er toe leiden dat Curaçao in 2024 na evaluatie door de CFATF waarschijnlijk geplaatst wordt op de ‘grey-list’ of zelfs zal worden ge ‘black-listed’.

In beide gevallen leidt dat ertoe dat de (internationale) correspondent banken afscheid gaan nemen van alle bankinstellingen op Curaçao. Gevolg is dat er geen internationaal betalingsverkeer meer kan plaatsvinden, waardoor de lokale economie voor een groot deel wordt platgelegd. De gevolgen daarvan zullen iedere inwoner en ondernemer op Curaçao direct raken. Don’t shoot the messenger, maar de kans is groot dat dit de realiteit wordt.

Samenvatting gastsprekers

Mr. Ruben J. Suriel, betalingsbalans expert, (oud) hoofd afdeling statistieken en internal audit BNA (Bank Nederlandse Antillen). Deze zeer deskundige spreker, die Curaçao door en door kent, gaf uitleg over de achtergrond van gambling op de Antillen. Suriel wist een (voorlopig eerste) cijfer te plakken op de omzetten en vertelde hoe het in de basis misgaat met het niet verzamelen van statistieken.

En dat het correspondent bank probleem een probleem is dat het gevolg was dat de USA vanaf oktober 2006 geen illegale kansspelen vanuit de Curaçaose offshore industrie en daarop de Curaçaose banken de duimschroeven aandraaide en dat Curaçao dat probleem tot aan vandaag de dag kennelijk niet weet op te lossen omdat er geen grip is op de trustsector die de gok industrie aanstuurt.

Volgens de voorlopige berekeningen Binnen Curaçao bedraagt de jaarlijkse omzet, inclusief online gambling industrie, bijna 1% van het binnenlands product van de wereld, waarop in verhouding tot deze omzet, bijna nihil belasting wordt afgedragen en nauwelijks toezicht is.

Mr. Charles van der Voort, voormalig hoofdadvocaat-generaal en hoofdofficier van justitie is gespecialiseerd in fiscaal procesrecht en financieel strafrecht. Deze spreker gaf een duidelijk uiteengezette weergave over de juridische betekenis van witwassen en ook de artikelen daarvan, zoals deze als misdrijf staan omschreven in het Wetboek van Strafrecht.

Ook voor wat betreft de technische aspecten van witwassen gaf Van der Voort blijk hier duidelijk zeer geroutineerd en all-round in te staan. Dat de omzet binnen de online gambling sector groter is dan de drugsindustrie en de reality check dat geen Nederlands OvJ zich aan opsporing zal gaan wagen kwamen hard binnen. Het is nog duidelijker geworden dat de toezicht, opsporing en rechtshandhaving op de financiële dienstverlening binnen de online gambling sector, volledig out of control is.

Tijdens het aansluitend debat met het discussiepanel bleven de vragen openstaan: Wie gaat dit gigantische probleem oplossen en wat zijn de gevolgen van de huidige situatie en/of de situatie wanneer hier geen verandering in komt.


Vooruitblik seminar 5, ‘Witwassen, fiscale aspecten & case study 1.0’ op 23 mei 2023

Speciaal voor dit seminar komt mr. dr. Jan van Koningsveld, eigenaar van het Offshore Kenniscentrum NL, over naar Curaçao op dinsdag 23 mei 2023 van 14:00 – 17:00 om uitleg te geven over witwassen en de risico’s van online gambling; het rapport (Supra) National Risk Assessment on money laundering, waaraan hij zelf een bijdrage heeft geleverd en last but not least een case study, betreffende een analyse van een praktijkzaak F.A. Entertainment NV (Edobet), waarop het opsporingsonderzoek Taxus zich had gericht.

Uit de Edobet zaak, welke in Nederland nog onder de rechter is, blijkt hoe deze criminele groepering zich als online gambling exploitant zich heeft kunnen nestelen binnen een Curaçaose brievenbusfirma onder toezicht van een trustkantoor en vergunninghouder. Verder zal Jan van Koningsveld nog een toelichting geven over het informatie verzamelen en analyseren uit open bronnen. Daarover zal hij, gedurende zijn verblijf op Curaçao, namens het Offshore Kenniscentrum eenmalig een aparte training geven.

Extra seminar ingepland speciaal voor toezichthouders en onderzoekers

Het Offshore Kenniscentrum organiseert in samenwerking met Comtado Carib een unieke training over waar en hoe je relevante informatie kan krijgen uit open bronnen. Uiteraard verschilt dat per land maar de grote lijnen zijn vaak hetzelfde. Als voorbeeld zal de situatie in Malta worden besproken. Onder andere wordt besproken hoe en welke documenten u kunt krijgen bij de Companies House in Malta. Dit seminar dient als aanvulling op de 6-daagse trainingsserie van zes seminars ‘Opsporing & Rechtshandhaving E-gaming, georganiseerd door Comtado Carib.

Na deze training bent u in staat om zelfstandig een open bronnenonderzoek te doen en de relevante informatie te begrijpen. Hierdoor bent u ook in staat om betere vragen te stellen aan uw cliënt. Zet alvast in uw agenda: donderdag 25 mei 20:23 van 14:00 – 16:00 uur, locatie Universiteit van Curaçao, Jan Noorduynweg 111.

Bron: persbericht Comtado Carib

Scroll to Top