Curaçao – Het Licht Op De Online Gokwereld

De kop is eraf. Grote afwezigen waren de overheid en goksector zelf.

Willemstad – De 1e seminar van de reeks van zes zit erop. Afgelopen dinsdag 25 april kwam het thema ‘Curaçao e-gaming landschap 1.0’ aan bod, waarover de gastsprekers mr. Roelof Bijkerk, Advocaat van LMS Advocaten en ms. Nardy Cramm, publiciste en blogger Knipselkrant Curaçao, directrice Stichting Belangenbehartiging Online Kansspelen (SBGOK) en online gaming expert, hun licht deden schijnen. Hun betoog werd ondersteund door weergave van feiten en omstandigheden. Daarbij werden ook documenten getoond, die er niet om liegen. Verreweg de meesten van de aanwezigen hadden geen flauw benul hoe de processen binnen de online gokwereld op Curaçao verlopen en in welke omvang. Gefascineerd bleven belangstellenden geheel tot het einde. Reacties vanuit de zaal tijdens het debat waren onthutst en schokkend. De enorme hoeveelheid aan afgegeven sublicenties, waaronder duizenden online casino’s opereren, de rol van de trustkantoren, die met elkaar een bijna onuitspreekbaar bedrag aan miljardenomzet wereldwijd genereren, waarvan de overheidskas op Curaçao nauwelijks tot niets terugziet, ervoer men als schokkend en bizar. Ook werd aan de hand van feiten duidelijk gemaakt hoe een aantal casinobedrijven probeerden te sjoemelen door middel van het verhullen van de identiteit van de eigenaren om toch van de online gokindustrie te kunnen profiteren. Dit is kennelijk mogelijk door een totaal gebrek aan toezicht en rechtshandhaving en dat wisten de gastsprekers ook duidelijk aan te geven. Mogelijk verklaart dat ook, waarom de thans in opspraak geraakte Russische gokbedrijven zich konden nestelen binnen de Curaçaose gokindustrie. Het was spijtig dat vertegenwoordigers van de zogenaamde ‘masterlicentiehouders’ en de daaraan verbonden trustkantoren het lieten afweten, maar wat bovenal opviel is dat ook de verantwoordelijke toezichthouders en overheidsfunctionarissen tijdens de 1e seminar schitterden door afwezigheid. Zij hadden dan vanuit hun eigen praktijk daarop hun licht kunnen laten schijnen tijdens deze 1e seminar, vragen kunnen stellen en kunnen reageren. Al was het maar om zich gedegen te kunnen voorbereiden op de opkomende CFATF evaluatie. Comtado Carib is op zoek naar waarheidsvinding en is zeer benieuwd naar de visie en ervaringen van de goksector en overheid zelf. Daarom roept Comtado Carib de toezichthouders en trustsector en gokindustrie opnieuw op om deel te nemen aan het volgende seminar. Dinsdag 2 mei 2023 vindt op dinsdagmiddag van 14 tot 17u de 2e seminar plaats met als thema ‘Masterlicenties & Sublicenties 1.0’​, waarbij de strafrechtelijke en andere juridische aspecten van dit fenomeen aan de orde komen. Nederlandse en Belgische geïnteresseerden kunnen de seminar online bijwonen. Het uitgebreide programma van de seminars kunt u terugvinden op https://comtadocarib.com/programma/.
Scroll to Top