Informatiesessie Ministerie van Financiën met stakeholders online gaming

Op dinsdag 15 augustus heeft er een informatiesessie plaatsgevonden waarin het Ministerie van Financiën een aantal stakeholders in de online gaming sector heeft geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de hervorming van de sector. Deze bijeenkomst had als doel het informeren van de sector inzake het voornemen om per 1 september 2023 nieuwe licenties uit te geven op basis van de landsverordening buitengaatse hazardspelen (LBH) alsmede de conferentie en expo die in september 2023 op Curaçao zal worden gehouden.

Per 1 september 2023 zal de Gaming Control Board een aanvraag- en registratieportaal openen. Via het aanvraagportaal kunnen operators een vergunning aanvragen op basis van de LBH. Operators die onder een bestaande vergunning online gaming aanbieden en voornemens zijn op basis van de huidige of toekomstige wet een vergunning aan te vragen voor kansspelen op afstand kunnen zich via het registratieportaal registreren. Dit laatste is geïntroduceerd zodat de overheid een beeld krijgt van het aantal operators dat momenteel opereert vanuit Curaçao en mogelijk een Curaçaose online gaming vergunning zal aanvragen.

De vergunningverlening en het toezicht op de online gaming sector zal geschieden in het licht van de inhoud, achtergrond en strekking van de LBH, welke neerkomen op de bescherming van spelers, het tegengaan van gokverslaving en het voorkomen van criminele activiteiten zoals fraude en witwassen van geld.

Alleen partijen die online gaming aanbieden en zich in dat kader bezighouden met de registratie en verificatie van spelers, het uitvoeren van financiële transacties en het beheren van gelden van spelers kunnen in aanmerking komen voor een vergunning op basis van de LBH. De aanvrager dient voorts een naar Curaçaos recht opgerichte rechtspersoon te zijn met een statutaire zetel op Curaçao.

De GCB kan de vergunning voor het aanbieden van online kansspelen onder andere intrekken, indien de vergunninghouder bepalingen van de LBH of de vergunningsvoorschriften overtreedt of wanneer de GCB vermoedt of ernstige reden(en) heeft om te vermoeden dat de vergunninghouder of een sleutelfiguur binnen de organisatie van de vergunninghouder wordt verdacht van een overtreding van het Wetboek van Strafrecht.

Tijdens de informatiesessie is benadrukt dat de ontwikkelingen vanaf 1 september a.s. in principe geen veranderingen met zich meebrengen in de bestaande wetgeving of vergunningen voor huidige licentiehouders. Het Ministerie van Financiën en de Gaming Control Board zullen lopende activiteiten van huidige licentiehouders niet verbieden, maar zullen de mogelijkheid openen voor exploitanten om direct een vergunning onder de LBH te verkrijgen. Het vergunningsrecht zal naar verwachting worden verlaagd naar NAf. 8,000 per maand, hetgeen ook zal gelden voor de huidige licentiehouders. Dit is de eerste stap in de overgang naar een hervormde gaming industrie op Curaçao, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK).

De sector is tijdens de bijeenkomst bovendien geïnformeerd over het evenement genaamd “Minister of Finance in collaboration with SiGMA”, welke plaats zal vinden van 25 tot 27 september dit jaar. SiGMA is een wereldberoemde evenementenorganisator met evenementen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het evenement ” Minister of Finance in collaboration with SiGMA” is hun eerste evenement in het Caribisch gebied, en het is met de grootste trots dat het ministerie van Financiën met zo’n gerenommeerde organisator samen werkt voor het organiseren van dit evenement.

Het evenement zal een samenvloeiing zijn van internationale en lokale bedrijven en zal naast kennisdeling over relevante onderwerpen, zoals de wetgeving en zakendoen op Curaçao, waardevolle netwerkkansen met zich meebrengen. Het evenement zal een platform bieden voor lokale bedrijven om hun expertise en diensten te presenteren. De nieuwe wetgeving opent talloze mogelijkheden die voorheen niet bestonden. Trustdiensten, sleutelfuncties, een toestroom van bedrijven die zich op het eiland vestigen, arbeidsvooruitzichten en nog veel meer. Curaçao staat aan het begin van een fase vol eindeloze nieuwe en spannende vooruitzichten. Dit evenement zal de eerste kans bieden voor veel lokale bewoners en professionals om deel te nemen aan de wereldwijde online gaming industrie die naar schatting dit jaar 128 miljard USD zal genereren.

Ter opening van het evenement zal World Poker Tour op maandag 25 september een ‘Curaçao Invitational Poker Tournament‘ organiseren. Het toernooi brengt meer dan 100 spelers samen, waaronder uitgenodigde spelers, gekwalificeerde spelers uit online satelliettoernooien en gekwalificeerde spelers uit de eigen pokerroom van Curaçao.

Aan de “hoofdtafel” zullen professionele pokerspelers en beroemdheden deelnemen aan het toernooi, dat zal worden opgenomen en over de hele wereld zal worden getoond. Bovendien biedt dit toernooi de lokale gemeenschap de kans om deel te nemen en de opwinding uit eerste hand te ervaren.

Het World Poker Tour toernooi wordt georganiseerd met de steun en medewerking van de Curaçao Tourist Board.

**********

Enkele citaten uit het persbericht ‘KOMUNIKADO PA PRENSA’:

Citaat 1 persbericht:
Per 1 september 2023 zal de Gaming Control Board een aanvraag- en registratieportaal openen. Via het aanvraagportaal kunnen operators een vergunning aanvragen op basis van de LBH.

Opmerking Comtado Carib:
Op basis van de LBH kan dat maar één soort vergunning zijn en niet volgens de interpretatie, zoals daar de afgelopen 30 jaar invulling aan gegeven is. Daarover is onlangs al jurisprudentie.

Citaat 2 persbericht:
Alleen partijen die online gaming aanbieden en zich in dat kader bezighouden met de registratie en verificatie van spelers, het uitvoeren van financiële transacties en het beheren van gelden van spelers kunnen in aanmerking komen voor een vergunning op basis van de LBH. De aanvrager dient voorts een naar Curaçaos recht opgerichte rechtspersoon te zijn met een statutaire zetel op Curaçao.

Opmerking Comtado Carib:
In de praktijk betekent dat dit rechtspersonen zijn, die zich via een brievenbusfirma (trustkantoor) op Curaçao hebben gevestigd, maar waarvan de UBO (Ultimate Beneficial Owner) zich in het buitenland (waar ook ter wereld) bevindt. Dat gaat om vele duizenden UBO’s, waarvan de identiteit dikwijls zeer moeilijk te achterhalen is.
Comtado Carib vraagt zich daarom ook af hoe de GCB met haar huidige capaciteit en met welk onafhankelijk en objectief beleids- en werkplan de toezicht en handhaving op vergunningverlening kan gaan garanderen.
Indien de toezicht en handhaving van de GCB, zoals gepresenteerd tijdens de infosessie in het Renaissancehotel op 15 augustus 2023, conform zou worden uitgevoerd, dan kan het niet anders dat daarvoor honderden en wellicht meer dan duizend arbeidsplaatsen beschikbaar moeten komen voor hoog opgeleid en gekwalificeerd personeel, die onafhankelijk onderzoek moet gaan doen.
In het verlengde daarvan behoren de financiële transacties van de online gokexploitanten, die zich zogezegd op Curaçao hebben gevestigd, via een Curaçaose bank te worden uitgevoerd, waarop de CBCS toezicht moet houden.
Ongebruikelijke transacties dienen volgens wettelijk voorschrift te worden gemeld bij de FIU Curaçao.
Gelet op de huidige omvang van het aantal online gokexploitanten, zal dat ook voor de FIU Curaçao extra capaciteit vergen om de gemelde ongebruikelijke transacties te kunnen onderzoeken.
Verder heeft de belastingdienst op Curaçao ook nog haar taak en bevoegdheden t.o.v. de online gokexploitanten en kan v.w.b. de GCB als een ketenpartner worden beschouwd.

Citaat 3 persbericht:
De vergunningverlening en het toezicht op de online gaming sector zal geschieden in het licht van de inhoud, achtergrond en strekking van de LBH, welke neerkomen op de bescherming van spelers, het tegengaan van gokverslaving en het voorkomen van criminele activiteiten zoals fraude en witwassen van geld.

Opmerking Comtado Carib:
Wanneer dat de ambitie is van de minister van financiën, dan is Comtado Carib benieuwd naar het beleids- en inrichtingsplan van de GCB. Men kan zich afvragen of dat belangrijker is dan een te organiseren ‘Curaçao Invitational Poker Tournament’.

Scroll to Top