Naast dreigingen ook kansen voor online gamblingsector op Curaçao.

Overheid met belastingdienst kan de niche doen floreren

Willemstad –  Het 5e seminar Opsporing & Rechtshandhaving E-gaming met als thema ‘Witwassen, fiscale aspecten & case study 1.0 ​’​, kan voor de overheid van Curaçao een eyeopener zijn.
Wanneer de belastingdienst conform haar taak een adequate positie inneemt, dan kan vanuit de online gamblingsector een significant bedrag aan belastinggeld worden geïnd.
Of je het nu wel- of niet mee eens bent met online gambling, het is een legale markt geworden waar kennelijk wereldwijd toch grote behoefte aan is. Je hoeft niet alles binnen de online gambling weg te schrijven dat het een criminele activiteit is. Waarschijnlijk het overgrote deel niet. Dat de online gambling sector gevoelig is voor witwasrisico’s en/of participatie vanuit criminele groeperingen moge oud nieuws zijn. Cijfers uit recente rapportages liegen daar ook niet om. Wanneer er vanuit de kracht van de overheid deskundige en efficiënte handhavingsinstrumenten worden toegepast, in combinatie met correcte en consequente uitvoering van de belastingregels, dan kan Curaçao snel opstijgen naar een hoger economisch niveau, waarvan iedere burger straks profijt kan hebben.
Belangrijk is dus wel dat de overheid m.b.t. de online gambling sector serieus aan de slag gaat met de eyeopener 40 aanbevelingen, die het CFATF hanteert in het kader van voorkoming witwassen en/of financiering terrorisme. Met enig goede wil, in combinatie met deskundig onafhankelijk objectief advies, moet dat haalbaar zijn. 

Samenvatting gastspreker

mr. dr. T.J (Jan) van Koningsveld, Expert Financiële offshore, TAX en ALM-deskundige, researcher, trainer en consultant, tevens eigenaar van het Offshore Kenniscentrum, legde op een hele heldere wijze uit waar de fiscale- en witwas risico’s binnen de online gambling sector liggen.
Het aantal sublicentiehouders met de (rechts)personen, die daar achter zitten zijn op eenvoudige wijze te achterhalen, mits de overheid gebruik maakt van haar bevoegdheden. Met de uitkomst daarvan kun je direct al heel wat kaf van het koren scheiden. Ook zul je internationaal gegevens moeten uitwisselen om te onderzoeken met wie je te maken hebt.
Een belangrijk punt is dat de Belastingdienst gebruik maakt van haar bevoegdheden, zoals:

  • het registreren van registreren van belastingplichtigen
  • het heffen van belastingen
  • het controleren op juistheid en volledigheid van de aangifte
  • het innen van de verschuldigde belastingen
  • het opsporen van belastingfraude

Indien deze bevoegdheden wordt toegepast op de online gambling sector, dan zou dat voor Curaçao een aanzienlijke belastingopbrengst kunnen genereren, waarvan iedere inwoner van Curaçao zou kunnen profiteren.

Verder haalde Van Koningsveld het rapport ‘National Risk Assessment Curaçao (On) Money Laundering 2012-2020’ (NRA) aan, dat onlangs door de Curaçaose overheid is gepubliceerd.
Daarin is terug te vinden dat er vijf verschillende niveaus zijn, waarin de witwasrisico’s worden gecategoriseerd, van ‘Laag’ tot ‘Hoog’. Uit de NRA-studie is komen vast te staan dat de banksector, de sector van geldtransactiekantoren, de E-zone en de goksector het hoogste witwasrisico lopen.

De NRA vermeldt verder dat Illegaal gokken, naast illegale drugs en belastingontwijking, een van de grootste witwasdreigingen op Curaçao is.

 

Tijdens het seminar werden de fases van het witwasproces uiteengezet, alsmede de opzet van een bedrijfsstructuur, waarmee een criminele organisatie uit Nederland zich heeft kunnen nestelen binnen de online gambling sector van Curaçao.

Extra Training ‘Informatie Is the name of the game’

Het Offshore Kenniscentrum organiseerde op 25 mei, in samenwerking met Comtado Carib, in de Universiteit van Curaçao, een unieke training over waar en hoe je relevante informatie kan krijgen uit open bronnen. Uiteraard verschilt dat per land maar de grote lijnen zijn vaak hetzelfde. Als voorbeeld werd de situatie in Malta besproken. Uitgelegd werd hoe en welke documenten men kan krijgen bij de Companies House in Malta. Deze training diende als aanvulling op de 6-daagse trainingsserie van zes seminars ‘Opsporing & Rechtshandhaving E-gaming, georganiseerd door Comtado Carib, welke door 20 personen, vanuit uiteenlopende invalshoeken binnen de doelgroep, werd gevolgd.

Bron: persbericht Comtado Carib

Scroll to Top