Opsporing & rechtshandhaving e-gaming

Hoe sterk is Curaçao betrokken bij de georganiseerde misdaad?

Willemstad – Curaçao-Het licht op de online gokwereld. Bijna dagelijks is er wel iets over te lezen in Curaçaose media. De minister van financiën is druk bezig met het implementeren van de nieuwe Landsverordening Online Kansspelen (LOK), die hij eigenlijk al voor 1 april 2023 van kracht had willen gezien. Echter hebben we kunnen vernemen dat die nieuwe LOK, die de uit 1993 gedateerde ‘Landsverordening buitengaatse hazard spelen’ moet gaan vervangen, is uitgesteld tot in ieder geval aan het einde van dit jaar.

Het licht op de online gokwereld.

Er is al jaren veel gedoe rondom dit onderwerp. In 1993 werd bedacht om Curaçao economisch wat sterker te maken door binnen haar soevereiniteit de gokwereld te faciliteren. De daarop ingerichte landsverordening werd zodanig opgesteld dat de lokale bevolking werd uitgesloten om daar zelf aan deel te nemen, vandaar dat ‘buitengaatse’. Verder werd bepaald dat vergunning tot het aanleggen en houden van deze hazardspelen slechts wordt gegeven aan in de Nederlandse Antillen gevestigde rechtspersonen en dat de vergunning niet voor overdracht vatbaar is.
Zoals uit de huidige master- en sublicentie structuur blijkt, hebben de door de overheid toegewezen vergunninghouders aan de regelgeving, zoals hierboven vermeld, een eigen interpretatie gegeven, wat afsteekt ten opzichte van de regel dat de vergunning niet overdraagbaar is?
Wat heeft het door de vergunninghouders geïnterpreteerde beleid teweeg gebracht? Welke omzetten zijn er uit dat toegepaste beleid ontstaan en wat heeft de belastingdienst daarvan geprofiteerd. Hoe was en is de kwaliteit van het toezicht op dat toegepaste beleid? Door wie wordt het toezicht uitgevoerd? Welke risico’s ten aanzien van voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme gaan ermee gepaard met de uitvoering van dat toegepaste beleid?

Dit zijn allemaal legitieme vragen,  welke een integere overheid aan zichzelf zou moeten stellen.

De trustsector beweert haar eigen toezicht op de UBO’s voldoende onder controle te hebben en daarmee significant zou bijdragen aan het voorkomen van witwassen en/of financieren van terrorisme. De tegenstellingen, die hierover worden geroepen maken het zeer interessant om de bevindingen te horen van experts. Daarom heeft Comtado Carib experts gevraagd hun bevindingen in de seminars van Comtado Carib te komen uitleggen. Het ultieme doel van Comtado Carib is uiteindelijk waarheidsvinding.

Seminars

De zes seminars van Comtado Carib, die op de dinsdagmiddagen in de periode van 25 april- t/m 30 mei 2023 gaan plaatsvinden in de aula van de universiteit van Curaçao, zullen het licht doen schijnen op het huidig toegepaste beleid en handhaving daarop en wat daarvan het gevolg is.
De minister heeft in de media al aangekondigd dat de CFATF (Caibbean financial action taskforce) In juni 2024 Curaçao gaat evalueren op haar 40 aanbevelingen op het gebied van voorkoming witwasen en financiering terrorisme. Om aan die aanbevelingen te kunnen voldoen zal de Cifa (Curaçao international financial services association) daarbij de overheid ondersteunen. Uit de seminars van Comtado Carib zal gaan blijken wat voor kluif de Cifa hieraan nog zal hebben om de acceptatie van de betrokken vergunninghouders met de daaraan gelieerde rechtspersonen op te wekken om te vorkomen dat Curaçao op de grijze lijst ‘increased monitoring’wordt geplaatst’.
Daarom nodigt Comtado Carib met name de Cifa van harte uit om aan de seminars deel te nemen, zodat met zij de daarvan opgedane kennis mede kan gebruiken voor haar trainingssessies.

Wat is Comtado Carib

Na een 42-jarige loopbaan bij de Nederlandse Politie, waarvan 11 jaar bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) is Peter Comello een nieuwe weg ingeslagen op het heerlijke eiland dushi Korsou. Toen hij in 2012 voor het eerst in zijn leven op Curaçao was, kwam binnen enkele dagen bij hem de vraag op: “Wat doe ik eigenlijk in Nederland?” Hij ervoer een heerlijk en ontspannenheid met heel veel lieve en vrolijke mensen om zich heen. Hij wist toen direct al: “Hier ga ik straks wonen.”
Terwijl hij zich verdiepte in de samenleving ging hij zich meer en meer interesseren in zaken, die zich in die afspeelden.
Zo las hij in de media dat er nogal wat te doen is op het gebied van de online gokwereld op Curaçao en dat de lokale overheid daar een economisch belang aanhecht. Voor een eiland als Curaçao kwam dat overigens opmerkelijk op hem over. Ook vernam hij uit de media dat de mysterieuze gokindustrie een aanmerkelijk belang heeft in de trustsector, waarvan hij uit ervaring weet dat de UBO’s daarin vaak zeer moeilijk te traceren zijn. Helemaal verbaasde hij toen hij las dat op basis van een handjevol masterlicenties een bom vol aantal sublicenties worden uitgegeven, wat leidt tot een gigantische miljardenomzet. vanwege de belastingopbrengst daarop zou je bij wijze van spreken kunnen denken dat dan iedere lokale inwoner op Curaçao zich in een Rolls Royce zou moeten kunnen verplaatsen. Of zou toch de georganiseerde misdaad hierin het meeste belang hebben? Comtado Carib wil op basis van objectiviteit en in het belang van de Curaçaose samenleving daarover meer duidelijkheid krijgen.

Meer informatie over Comtado Carib en de aangekondigde seminars is terug te vinden op https://comtadocarib.com.

Scroll to Top